Ghe Sofa, Mẫu Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ - Liên hệ 0979764910

 • cubeRandom

 • cubeRandom

Hỗ trợ trực tuyến
0979 764 910
0934 086 085
thống kê
Đang Online : 81
Lượt Online : 2,743,684
BÀN GỖ
 • BÀN OVAL XẾP RÚT 950X1500/2000 Kích thước sản phẩm: W2000 X D950 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H150 X W990 X L1,520 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 46.31 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.226 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 133 | 20 FEET HQ: 151 | 40 FEET: 266 | 40 FEET HQ: 301 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG 700 - MỘT CHÂN TRỤ Kích thước sản phẩm: W700 X D700 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W720 X L810 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 14.86 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.058 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 514 | 20 FEET HQ: 583 | 40 FEET: 1,029 | 40 FEET HQ: 1,166 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN BAR CHỮ NHẬT 700X1700 Kích thước sản phẩm: W700 X D1700 X H1000 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W720 X L1,720 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 33.67 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.124 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 242 | 20 FEET HQ: 275 | 40 FEET: 484 | 40 FEET HQ: 549 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN BAR VUÔNG 700 Kích thước sản phẩm: W700 X D700 X H1000 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H130 X W750 X L1,020 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 20.50 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.099 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 302 | 20 FEET HQ: 342 | 40 FEET: 603 | 40 FEET HQ: 684 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN PHỤ VUÔNG 500 Kích thước sản phẩm: W500 X D500 X H500 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H115 X W520 X L520 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 8.62 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.031 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 965 | 20 FEET HQ: 1,093 | 40 FEET: 1,930 | 40 FEET HQ: 2,187 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG 700 - TỨ TRỤ Kích thước sản phẩm: W700 X D700 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W740 X L750 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 13.38 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.056 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 541 | 20 FEET HQ: 613 | 40 FEET: 1,081 | 40 FEET HQ: 1,225 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG 8000 - TỨ TRỤ Kích thước sản phẩm: W800 X D800 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W820 X L820 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 15.43 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.067 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 446 | 20 FEET HQ: 506 | 40 FEET: 892 | 40 FEET HQ: 1,011 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN CHỮ NHẬT XẾP RÚT 980 X 1500/2000 Kích thước sản phẩm: W1500\2000 X D980 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H170 X W990 X L1,520 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 48.24 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.256 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 117 | 20 FEET HQ: 133 | 40 FEET: 235 | 40 FEET HQ: 266 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG 1000 - TỨ TRỤ Kích thước sản phẩm: W1000 X D1000 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W1,020 X L1,020 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 21.77 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.104 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 288 | 20 FEET HQ: 327 | 40 FEET: 577 | 40 FEET HQ: 654 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN 1200 - TỨ TRỤ Kích thước sản phẩm: W1220 X D1220 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H135 X W1,240 X L1,240 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 34.96 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.208 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 145 | 20 FEET HQ: 164 | 40 FEET: 289 | 40 FEET HQ: 328 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG 600 - TỨ TRỤ Kích thước sản phẩm: W600 X D600 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H110 X W650 X L740 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 12.12 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.053 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 567 | 20 FEET HQ: 643 | 40 FEET: 1,134 | 40 FEET HQ: 1,285 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN CHỮ NHẬT 1000X2000 Kích thước sản phẩm: W2000 X D1000 X H730 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H120 X W1,040 X L2,040 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 36.00 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.255 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 118 | 20 FEET HQ: 134 | 40 FEET: 236 | 40 FEET HQ: 267 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN CHÂN XẾP CONG 1000 Kích thước sản phẩm: W1000 X D1000 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H90 X W1,030 X L1,030 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 22.34 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.095 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 314 | 20 FEET HQ: 356 | 40 FEET: 628 | 40 FEET HQ: 712 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN OVAL CHÂN XẾP 900X1500 Kích thước sản phẩm: W900 X D1500 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H90 X W920 X L1,520 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 26.98 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.126 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 238 | 20 FEET HQ: 270 | 40 FEET: 477 | 40 FEET HQ: 540 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN BÁT GIÁC 1000 CHÂN XẾP Kích thước sản phẩm: W1000 X D1000 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H90 X W1,030 X L1,030 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 22.34 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.095 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 314 | 20 FEET HQ: 356 | 40 FEET: 628 | 40 FEET HQ: 712 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN CHÂN XẾP CONG 1300 Kích thước sản phẩm: W1300 X D1300 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H80 X W1,320 X L1,320 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 32.42 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.139 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 215 | 20 FEET HQ: 244 | 40 FEET: 430 | 40 FEET HQ: 488 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN CHÂN XẾP THẲNG 600 Kích thước sản phẩm: W600 X D600 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H80 X W620 X L830 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 9.07 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.041 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 729 | 20 FEET HQ: 826 | 40 FEET: 1,457 | 40 FEET HQ: 1,652 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN CHÂN XẾP THẲNG 700 Kích thước sản phẩm: W700 X D700 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H80 X W720 X L890 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 11.49 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.051 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 585 | 20 FEET HQ: 663 | 40 FEET: 1,170 | 40 FEET HQ: 1,326 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN TRÒN CHÂN XẾP THẲNG 800 Kích thước sản phẩm: W800 X D800 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H80 X W820 X L890 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 12.92 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.058 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 514 | 20 FEET HQ: 582 | 40 FEET: 1,028 | 40 FEET HQ: 1,165 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • BÀN VUÔNG XẾP 600 CHÂN THẲNG Kích thước sản phẩm: W600 X D600 X H720 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H80 X W620 X L830 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 9.43 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.041 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 729 | 20 FEET HQ: 826 | 40 FEET: 1,457 | 40 FEET HQ: 1,652 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
1 2