Ghe Sofa, Mẫu Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ - Liên hệ 0979764910

 • cubeRandom

 • cubeRandom

Hỗ trợ trực tuyến
0979 764 910
0934 086 085
thống kê
Đang Online : 33
Lượt Online : 2,706,107
NỘI THẤT GỖ
 • GHẾ 1 CHỖ - TÓ CONG Kích thước sản phẩm: W490 X D630 X H430\ 910 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W590 X L1010 (mm) Đóng gói sản phẩm:1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 13.52 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.060 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 503 | 20 FEET HQ: 571 | 40 FEET: 1,007 | 40 FEET HQ: 1,141 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG 3 CHỖ TÓ TỰA CONG Kích thước sản phẩm: W1500 X D630 X H430\ 910 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H120 X W640 X L1,540 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 29.86 (kg) Khối lượng sản phẩm:0.118 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 254 | 20 FEET HQ: 287 | 40 FEET: 507 | 40 FEET HQ: 575 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG 2 CHỖ NAN TỰA CONG CHỮ S Kích thước sản phẩm: W1140 X D630 X H430\ 910 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm:H120 X W640 X L1,540 (mm) Đóng gói sản phẩm:1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 24.92 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.118 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 254 | 20 FEET HQ: 287 | 40 FEET: 507 | 40 FEET HQ: 575 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG 3 CHỖ NAN TỰA CONG CHỮ S Kích thước sản phẩm:W1500 X D630 X H430\ 910 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm:H120 X W640 X L1,540 (mm) Đóng gói sản phẩm:1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 30.05 (kg) Khối lượng sản phẩm:0.118 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 254 | 20 FEET HQ: 287 | 40 FEET: 507 | 40 FEET HQ: 575 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG 3 CHỖ NAN TỰA CONG CHỮ S Kích thước sản phẩm: W490 X D630 X H430\ 880 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W590 X L1,000 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 13.30 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.059 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 508 | 20 FEET HQ: 576 | 40 FEET: 1,017 | 40 FEET HQ: 1,153 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG TỰA CONG - NAN NGANG 1500 Kích thước sản phẩm: W1500 X D630 X H430\ 880 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H145 X W900 X L1,450 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 30.03 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.189 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 159 | 20 FEET HQ: 180 | 40 FEET: 317 | 40 FEET HQ: 359 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG1500 - NAN TỰA CARO Kích thước sản phẩm: W1500 X D630 X H430\ 880 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H120 X W610 X L1,580 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 31.44 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.116 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 259 | 20 FEET HQ: 294 | 40 FEET: 519 | 40 FEET HQ: 588 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BĂNG 3 CHỖ - NAN CONG CHỮ S
 • GHẾ BĂNG KHÔNG TỰA 1500 Kích thước sản phẩm: W1500 X D400 X H450 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H100 X W420 X L1,520 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 15.39 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.064 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 470 | 20 FEET HQ: 533 | 40 FEET: 940 | 40 FEET HQ: 1,065 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BAR TỰA RỜI CÓ TAY Kích thước sản phẩm: W450 X D600 X H800\ 1200 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H160 X W620 X L970 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 17.92 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.096 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 312 | 20 FEET HQ: 353 | 40 FEET: 624 | 40 FEET HQ: 707 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ TỰA CÓ TAY - NAN NGANG Kích thước sản phẩm: W450 X D520 X H430\ 900 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H160 X W620 X L670 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 13.91 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.066 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 451 | 20 FEET HQ: 512 | 40 FEET: 903 | 40 FEET HQ: 1,023 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ TỰA BAR KHÔNG TAY Kích thước sản phẩm: W450 X D550 X H800\ 1200 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H150 X W600 X L1,200 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 19.54 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.108 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 278 | 20 FEET HQ: 315 | 40 FEET: 556 | 40 FEET HQ: 630 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ XẾP CHỒNG NAN ĐỨNG Kích thước sản phẩm: W600 X D520 X H450\ 920 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H190 X W590 X L920 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 13.58 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.103 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 291 | 20 FEET HQ: 330 | 40 FEET: 582 | 40 FEET HQ: 659 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ BẬP BÊNH Kích thước sản phẩm: W680 X D850 X H400\ 1150 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H125 X W610 X L1,220 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 21.40 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.093 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 322 | 20 FEET HQ: 365 | 40 FEET: 645 | 40 FEET HQ: 731 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ TỰA THƯ DÃN Kích thước sản phẩm: Kích thước bao bì sản phẩm: H200 X W570 X L1,070 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 30.22 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.122 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 246 | 20 FEET HQ: 279 | 40 FEET: 492 | 40 FEET HQ: 557 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ 1 CHỖ NAN TỰA DÀI Kích thước sản phẩm: W450 X D490 X H980 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H180 X W640 X L1,000 (mm) Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 18.02 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.115 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 260 | 20 FEET HQ: 295 | 40 FEET: 521 | 40 FEET HQ: 590 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ XẾP KHÔNG TAY NAN ĐỨNG Kích thước sản phẩm: W470 X D550 X H440 \ 880 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H215 X W490 X L1,035 (mm) Đóng gói sản phẩm: 2 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 8.77 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.055 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 550 | 20 FEET HQ: 624 | 40 FEET: 1,101 | 40 FEET HQ: 1,247 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ XẾP CÓ TAY - NAN ĐỨNG Kích thước sản phẩm: W530 X D550 X H440 \ 880 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H260 X W540 X L1,110 (mm) Đóng gói sản phẩm: 2 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 10.11 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.078 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 385 | 20 FEET HQ: 436 | 40 FEET: 770 | 40 FEET HQ: 873 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • GHẾ XẾP KHÔNG TAY - NAN NGANG LỬNG Kích thước sản phẩm: W580 X D480 X H440 \ 950 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H220 X W485 X L1,140 (mm) Đóng gói sản phẩm: 2 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 9.26 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.061 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 493 | 20 FEET HQ: 559 | 40 FEET: 987 | 40 FEET HQ: 1,118 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
 • Kích thước sản phẩm: W680 X D480 X H440 \ 950 (mm) Kích thước bao bì sản phẩm: H230 X W585 X L1,210 (mm) Đóng gói sản phẩm: 2 SP \ 1 BB Trọng lượng sản phẩm: 10.58 (kg) Khối lượng sản phẩm: 0.081 (m3) Số lượng chất cont.: 20 FEET: 369 | 20 FEET HQ: 418 | 40 FEET: 737 | 40 FEET HQ: 835 Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy) Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)
1 2 3 4